Home / Thi THPT Quốc Gia / Địa Lý / Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

Sáng ngày 24/06/2017, các thí sinh đã có ngày thi cuối với các bài thi thuộc khối Khoa Học Xã Hội. Suutamdethi.com đang cập nhật liên tục đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Địa Lý tất cả các mã đề: 301, 302, 304…

Nhìn chung thì các thí sinh đều nhận xét đề thi năm nay không quá khó, tuy nhiên cần phải có kiến thức thực tế để vận dụng vào làm bài thi.

Đề thi có câu hỏi về tại sao diện tích nuôi tôm ở Đồng bằng Sông Cửu Long giảm; yêu cầu thí sinh phải hiểu tình hình thực tế, nhiễm mặn…

Một số thí sinh ở TP.HCM cho hay phần kinh tế vùng được hỏi khá nhiều. Một số câu hỏi mẹo, đáp án gần giống nhau, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức.

>>> Đề thi THPt Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

Đáp án mã đề 301 – THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

đáp án đề thi thpt quốc gia 2017 môn địa lý - mã đề 301

Đáp án mã đề 302 – THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

đáp án đề thi thpt quốc gia 2017 môn địa lý - mã đề 302

Đáp án mã đề 303 – THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

đáp án đề thi thpt quốc gia 2017 môn địa lý - mã đề 303

Đáp án mã đề 304 – THPT Quốc Gia 2017 môn Địa Lý

đáp án đề thi thpt quốc gia 2017 môn địa lý - mã đề 304

Vote 5 Sao nếu bạn thấy bài viết hữu ích

Check Also

đáp-án-đề-thi-THPT-Quốc-Gia-2017-môn-lịch-sử

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Lịch Sử

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Lịch Sử mới nhất …

đề-thi-THPT-Quốc-Gia-2017-môn-lịch-sử

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Lịch Sử

Sáng ngày 24/06/2017, hơn 500000 thí sinh làm bài thi khối khoa học xã hội …

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Tiếng Anh

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Ngoại Ngữ. Cập nhật đáp án và đề …