Home / Thi THPT Quốc Gia / Ngoại Ngữ

Ngoại Ngữ

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Ngoại Ngữ. Cập nhật đáp án và đề thi môn Ngoại Ngữ nhanh và chính xác nhất tại suutamdethi.com   Chiều ngày 23/06/2017, các thí sinh chỉ có một môn thi là Ngoại Ngữ. Đa số các thí sinh lựa chọn đăng ký …

Read More »

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Tiếng Trung và đáp án chính thức

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Tiếng Trung và đáp án chính thức

Đối với các bạn học sinh THPT thì tham khảo các đề thi năm trước là vô cùng quan trọng cho việc ôn thi. Đặc biệt với các môn ngôn ngữ thì cách tham khảo này càng quan trọng bởi một đề thi tiếng có những dạng câu hỏi đặc …

Read More »

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Tiếng Đức và đáp án chính thức

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Tiếng Đức và đáp án chính thức

Đối với các bạn học sinh THPT thì tham khảo các đề thi năm trước là vô cùng quan trọng cho việc ôn thi. Đặc biệt với các môn ngôn ngữ thì cách tham khảo này càng quan trọng bởi một đề thi tiếng có những dạng câu hỏi đặc …

Read More »

Đề thi THPT Quốc Gia 2016 môn Tiếng Anh (Có Đáp Án Chi Tiết)

Đáp-án-và-đề-thi-THPT-quốc-gia-năm-2016-môn-Tiếng-Anh.jpg

Chiều ngày 02/07/2016 đã bắt đầu môn thi Ngoại Ngữ trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016. Thời gian thi kéo dài 90 phút, thời gian phát đề là 14h15, thời gian bắt đầu làm bài thi là 14h30 và dự kiến kết thúc vào 16h. Theo nhận định …

Read More »